2020-02-27

نحوه تقدیم شکایت به دیوان

رسیدگی در دیوان برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است
2020-02-15

آخرین راه برای اعتراض به برگ مالیات قطعی

طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند اما برای این امر باید دلایل و مستندات کافی ارئه کنند .
2019-12-28

تغییرات و اصلاحات استاندارد حسابداری شماره ۲

تغییرات اساسی استاندارد جدید را می‌توان در دو حوزه اصلی شامل اضافه شدن شبه‌وجه نقد در زمره وجه نقد و کاهش تعداد طبقات صورت جریان وجه نقد از پنج طبقه به سه طبقه عنوان کرد
2019-11-16

هزینه های قابل قبول مالیاتی

از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحدهای اقتصادی به دو دسته هزینه‎های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند. هزینه قابل قبول هزینه‎هایی هستند که در در زمان رسیدگی مالیاتی توسط […]