منتخب ها

معرفی شرکت آرمان محاسبات

خدمات حسابداری و حسابرسی، دادرسی و امور مالیاتی، نرم افزار مالی و حسابداری، آموزش حسابداری و حسابرسی، استخدام و کارآموزی

درباره آرمان محاسبات
شرکت آرمان محاسبات با شماره ثبت 6115 در اداره ثبت شرکت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي
سازمان منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده است. این شرکت از زمان شروع فعاليت تا کنون با اتكاء به دانش
و سال ها تجربه کاري مدیران و کادر حرفه اي خود، به طيف گسترده اي از شرکت هاي فعال در بخش
هاي مختلف اقتصادي کشور )پيمانكاري، توليدي و صنعتي، بازرگاني، خدماتي و . . .( خدمات مالي
از قبيل حسابداري، حسابرسي داخلي، اصلاح حساب و بهينه سازي سيستم هاي موجود مالي، مشاوره مالي
و دادرسي مالياتي ارائه نموده است .

مدیریت این مجموعه توسط آقای محمد صابری خورگویی می باشد