درباره ما

در راستای انجام خدمات در حوزه مالی، مالیاتی، مشاوره و آموزش در بستر الکترونیک تیم مجرب متشکل از متخصصین حوزه مالی و آی تی با سابقه فعالیت تصمیم به ثبت این شرکت نمودیم.

ما در شرکت آرمان محاسبات قشم به نگرانی های شما گوش می دهیم، نیازهای شما را درک می کنیم و با همکاری کارشناسان متخصص از لحاظ کسب و کار مشتریان خود را حمایت می کنیم و مشکلات مالی که در آینده برای مشتریان پیش بینی می شود را رفع می کنیم.

ما مفتخریم به ارائه ی کامل ترین سرویس ها در زمینه های مالی، مالیاتی،مشاوره و آموزش برای کسب و کارها که به اختصار می‌توانیم به زمینه‌های روبرو اشاره نماییم.

...

 • انجام خدمات مالی، مالیاتی و آموزش در بستر الکترونیک
 • آموزش تخصصی در حوزه مالی و مالیاتی
 • استخدام با معرفی به کار نیرو در حوزه مالی و مالیاتی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل داخلی
 • راه اندازی نرم افزار های حسابداری
 • تهیه صورت های مالی طبق استانداردهای ایران
 • تهیه و ارسال گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
 • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
 • تحریر دفاتر قانونی
 • ارائه خدمات حسابرسی داخلی
 • مشاوره مالی و مالیاتی
 • انجام دادرسی مالیاتی