دادرسی مالیاتی

در نظام مالیاتی ایران ۷ مرجع برای بررسی شکایات و حل اختلاف مالیاتی وجود دارد . پنج مرجع آن درون سازمانی و دو مرجع آن برون سازمانی می باشد . درون سازمانی ( شامل دادرسی اداری، دادرسی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، دادرسی شورای عالی مالیاتی و دادرسی هیات موضوع ماده ۲۱۶) برون سازمانی( شامل دادرسی هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و دادرسی دیوان عدالت اداری)


چرا شرکت آرمان محاسبات قشم

همه می دانیم که مراحل انجام دادرسی مالیاتی یک امر تخصصی هست و باید در تاریخ های مشخص و در مراحل مختلف پیگیری شود داشتن برنامه ریزی و شناخت کافی از قوانین مالیاتی منجر به حداقل رساندن مالیات پرداختی طبق قانون می گردد.
ما در شرکت آرمان محاسبات قشم با بهره گیری از کارشناسان متخصص دادرسی مالیاتی و برنامه‌ریزی صحیح سعی در به حداقل رساندن مالیات پرداختی مودی مطابق با قانون و استفاده از معافیتها را داریم و همواره از منافع مشتریان خود دفاع کرده ایم.

مزایای همکاری با ما

  • دیگر نیازی  به استخدام متخصص امور دادرسی مالیاتی ندارید  پس در هزینه هایتان صرفه جویی می شود.
  • بطور منظم از مراحل دادرسی مطلع می شوید چون همه ی مراحل به صورت الکترونیکی ثبت می گردد.
  • در هر مرحله از دادرسی می توانید گزارش الکترونیکی دریافت کنید.
  • تسلط کامل ما به قوانین مالیاتی در تنظیم قانونمند لوایح شما نقش موثری دارد.