حسابدار شوید!

 • عنوان دوره آموزشی: حسابدار شوید!

 • رده دوره آموزشی: عمومی

 • طول دوره آموزشی: 380 ساعت - 139 ساعت نظری - 241 ساعت عملی و پروژه

 • پیش نیاز: دیپلم

شرح دوره آموزشی:

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی است. از جمله مواردی که در این دوره آموزش داده میشود می توان به موارد زیر اشاره نمود.
 1. بكارگيري استانداردهاي حسابداری در ايران
 2. انجام عمليات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانك و صورت مغايرت بانكي
 3. انجام عمليات مربوط به مطالبات
 4. انجام عمليات مربوط به موجوديها
 5. ارزيابي موجوديها
 6. انجام عمليات مربوط به دارايي هاي غيرجاري (ثابت)
 7. انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات
 8. مباحث ماليات بر ارزش افزوده و اظهارنام مالياتي
 9. مباحث ماليات بر درآمد واحدهای تجاری
 10. تهیه و تنظيم صورت معاملات فصلی
 11. تهیه گزارش های مالی ( ترازنام ، سود و زيان و سرمايه)
 12. بکار گیری نرم افزار اکسل در حسابداری
 13. بکار گیری مفاهیم نظری در حسابداری