اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


مشمولین ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی

آیا می دانید در فراخوان مرحله هفتم که از مهر ماه ۱۳۹۵ ابلاغ و اجرایی شده است، کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مکلف به ثبت نام و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هستند.

اشخاص حقیقی

  • کلیه اشخاص حقیقی که طبق ۶ مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند مکلف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده می باشند.
  • کلیه اشخاص حقیقی که مجموع فروش کالا و یا خدمات آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال در سال باشد.
  • کلیه اشخاص حقیقی که ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آن اشخاص در سال ۹۱ بیش از ۳۰ میلیارد ریال باشد

مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

براساس قانون کلیه ی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول در پایان هر فصل (دوره ی سه ماهه) موظف به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هستند و مکلف هستند تا ۱۵ روز بعد از پایان دوره ی سه ماهه اقدام به ارائه اظهارنامه و پرداخت آن نمایند ودرصورت عدم ارسال اظهارنامه تا موعد مقررقانونی، مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.به طور مثال مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۶ از اول دیماه تا پانزدهم دیماه ۱۳۹۶ میباشد.

جرائم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

چنانچه اشخاصی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند نسبت به تشکیل پرونده  مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند و یا نواقصی در ارائه اظهارنامه ارزش افزوده داشته باشند مشمول جرائم مالیاتی می شوند که  به شرح زیر می باشد.

طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده جرائم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت زیر می باشد:

ماده

دلیل جریمه

جریمه

ماده ۲۲

عدم ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده  در مهلت مقرر ۷۵% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام
عدم صدور صورتحساب یک برابر مالیات متعلق
عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی  ۲۵% مالیات متعلق
عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی ۵۰% مالیات متعلق
عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک لازمه ۲۵% مالیات متعلق

ماده ۲۳

تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در زمان های مقرر ۲% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد شد.