همکار هستید؟

در صورت تمایل به دریافت مقالات تخصصی و اطلاع از به روز ترین آئین نامه ها و بخشنامه ها عضو شوید.

تمایل دارم

مشتری هستید؟

در صورت تمایل به دریافت مشاوره ی رایگان در امور مالی و مالیاتی و بهره مندی از خدمات ما عضو شوید.

تمایل دارم

خدمات ما


خدمات مشاورهخدمات نرم افزارخدمات مالیخدمات مالیاتیدوره های آموزشی

cal

دوره مقدماتی

حسابدار شو!

139 ساعت نظری - 241 ساعت عملی و پروژه

پیش نیاز

دیپلم

manager

دوره پیشرفته

مدیر مالی شو!

52 ساعت نظری - 113 ساعت عملی و پروژه

پیش نیاز

لیسانس حسابداری،مدیریت و اقتصاد…