اعتبار اسنادی LC

اعتبار اسنادی یک روش بین المللی در مبادله پول بین خریدار و فروشنده است در این روش بانک متعهد میشود مبلغی که خریدار به فروشنده بدهکار است را پرداخت کند این پرداخت وقتی انجام میشود که خریدار کالایی که خریداری کرده است را دریافت نماید و بانک تا پایان مراحل این معامله متعهد به پیگیری وضعیت معامله خواهد بود .

تاریخچه :

تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است لزوم همکاری های اقتصادی و تجاری میان دولتها و ضرورت همکاری تجار در صحنه تجارت بین الملل موجب گردید تا با همکاری بانکها اعتبارات اسنادی به صورت عرف رایج جاری گردد. تا اینکه در سال ۱۹۳۳ میلادی اتاق بازرگانی بین الملل برای نخستین بار این عرف تجاری را به عنوان یک تاسیس حقوقی به صورت مدون تنظیم و به تصویب رساند، این مقررات تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (U.C.P.D.C) منتشر و در اختیار تجار قرار گرفت. این مقررات متناسب با تغییر عرفهای تجاری و متناسب با تغییرات سریع اقتصاد جهانی اصلاحاتی به خود دیده است و معمولا هر ده سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحیه آن در سال ۲۰۰۷ میلادی تحت عنوان نشریه ۶۰۰ منتشر گردیده است. 

طرفهای اعتبار اسنادی چه کسانی هستند و چه نقشی را در این نوع مبادله ایفا می کنند ؟

برای اینکه یک LC یا اعتبار اسنادی شکل بگیرد و بتوان با استفاده از آن در بازار بین المللی به مبادله و معامله پرداخت باید یکسری شرایط و طرف های ذینفعی وجود داشته باشند و هر یک مطابق با قوانین و مقررات تدوین شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی عمل نمایند .

متقاضی در اعتبار اسنادی کیست و چه نقشی دارد ؟

متقاضی یک شخص حقیقی یا حقوقی بوده که به دلیل انجام معاملات بین المللی از بانک مشخصی درخواست گشایش LC می نماید و بانک پس از بررسی شرایط وی و دریافت درخواست ها تکمیل شده توسط وی حساب مورد نظر را نزد خود برای وی باز کرده و امکان پرداخت پول به فروشنده را از این طریق برایش فراهم می آورد .

بانک گشایش کننده اعتبار اسناد چگونه بانکی بوده و چطور این کار را انجام می دهد ؟

بانک گشایش کننده این حساب بنا به درخواست متقاضی یا به دستور یک ارگان دولتی اقدام به گشایش یک چنین حسابی نزد خود کرده و گشایش این حساب باید مطابق با قوانین و دستورالعمل های بین المللی انجام شود و نحوه پرداخت پول هم به فروشنده بر اساس قوانین و در صورت انجام تعهدات توسط آن صورت می گیرد و تا مادامی که این تعهدات انجام نشود اعتبار نزد بانک باقی خواهد ماند .

بانک کارگزار کیست و چه نقشی را در گشایش اعتبار اسنادی ایفا می کند ؟

این بانک عموما در کشور فروشنده قرار داشته و توسط بانک گشایش کننده انتخاب میشود کاری که بانک کارگزار انجام می دهد این است که اصل حساب و موجودی و اصلاحات مربوط به فروشنده را بررسی کرده و از بانک اصلی استعلام می کند و اگر بانک اصلی با دریافت اطلاعات و اسناد اجازه پرداخت را به وی داد این بانک اقدام به پرداخت مبلغ به فروشنده نموده و اگر بانک اصلی این اجازه را صادر نکند فقط مبادله اسناد را انجام خواهد داد در واقع بانک کارگزار یک رابط بین بانک اصلی و خریدار و فروشنده است و وظیفه بررسی اسناد و مدارک فروشنده و خریدار و حساب اعتبار اسنادی آن را بر عهده دارد .

در اعتبار اسنادی ذینفع اعتبار چه کسی است ؟

ذینفع اعتبار می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی بوده و طرف اصلی خریدار محسوب بوده این شخص فروشنده محسوب شده و باید مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادر شده تحت عنوان شرایط حساب اسنادی کالایی که فروخته است را در مدت معین و مقرر شده با واسطه های قانونی ذکر شده در معامله به خریدار تحویل دهد. فروشنده ذینفع اعتبار است و از طریق فروش کالای خود نفع مورد نظر را کسب می کند و قطعا باید به تعهدات خود هم عمل نماید و این کار توسط بانک اصلی و بانک کارگزاری نظارت می گردد .

بانک تنظیم کننده چیست و چه نقشی دارد ؟

در گشایش حساب LC و انجام معمالات بین المللی و پرداخت پول آنها ممکن است یک بانک دیگر تحت عنوان بانک تنظیم کننده وارد میدان شده و اقدام به تایید بانک کارگزار و اعتبار خریدار نماید و پس از تایید انها خود اقدام به پرداخت وجه معامله کرده و کار انتقال پول را به فروشنده انجام دهد در این موارد وجود یک بانک ثالث دیگر ضرروی نخواهد بود و نقل انتقال پول و بررسی قوانین و اسناد و مدارک معامله توسط خود این بانک انجام میشود .

شرایط و مقررات اعتبار به چه مقرراتی گفته میشود ؟

شرایط و مقررات اعتبار قوانین و شرایطی است که بین فروشنده و خریدار در نظر گرفته میشود و هر دو ملزم به رعایت آنها خواهند شد برخی از این شرایط تعیین دقیق مشخصات کالا فروخته شده و مبلغ و سررسید اعتبار برای حمل و جابجایی اسناد و کالا است.

اسناد مقرر

یکسری اسناد در اعتبار اسنادی باید وجود داشته باشند که بدون انها معامله امکان پذیر نخواهد بود و پولی مبادله نخواهد شد این اسناد برخی باید توسط خریدار و برخی توسط فروشنده فراهم گردد و در اختیار بانک اصلی ، بانک کارگزار و یا بانک تنظیم کننده قرار بگیرند .

 • بارنامه ،
 • سیاهه تجاری ،
 • گواهی مبداء ساخت ،
 • سیاهه حمل ، گواهی بازرسی بین المللی اسناد پرداخت و قرارداد

 از این دسته اند . هر کدام از این اسناد در مرحله خاصی مورد بازرسی قرار گرفته و باعث میشود کالا برای انتقال به مرحله بعد راه پیدا کند .

در گشایش اعتبار اسنادی چه خطراتی ممکن است خریدار یا فروشنده را تهدید کند ؟

در هر معامله و تجارتی ممکن است خطرات و ریسک هایی خریدار و فروشنده را تهدید کرده و سرمایه انها را به خطر اندازد در این نوع معاملات هم خطرات خاص خودش وجود دارد که به برخی از آنها در ذیل اشاره میشود :

یکی از ریسک هایی که ممکن است در این روش معامله وجود داشته باشد کلاهبرداری و جعل اسناد مربوط به کالا است.

دومین خطر دستکاری در متن خود LC ممکن است رخ دهد البته در سال های اخیر به دلیل اینکه کلیه مراحل گشایش و بررسی اسناد به صورت الکترونیکی انجام میشود امکان یک چنین تقلباتی به میزان زیادی کمتر شده است اما همچنان احتمال آن وجود دارد و متقاضیان گشایش یک چنین حساب هایی باید دقت کافی را داشته باشند.

خطر دیگر که ممکن است سرمایه و کالای اشخاص را تهدید کند شرایط جنگ ، تحریم و قطع روابط کشورها بوده که در این شرایط ممکن است بانک های گشایش کننده و رابط و کارگزار اقدام به پرداخت پول و یا کالا نکنند برای همین کسانی که به این شکل تجارت می کنند قبل از هر معامله ای باید شرایط کشور طرف معامله و همچینین قوانین حاکم در این کشورها و شرایط بین المللی را در نظر بگیرند تا متضرر نشوند و سرمایه خود را از دست ندهند .

به بیان ساده مراحل گشایش اعتبار چیست ؟

گشایش LC به بیان ساده از چهار مرحله تشکیل شده است :

 • در این مرحله اعتبار در بانک گشاینده باز میشود قبل از اینکه خریدار و فروشنده برای گشایش اعتبار اقدام کنند باید بر سر معامله توافق کرده باشند و اسناد مربوط به این معامله را در اختیار بانک گشاینده قرار داده تا ثابت کند معامله ای در راه است و بعد از ارائه این اسناد و مدارک درخواست خود را برای گشایش اعتبار اعلام نمایند .
 • در مرحله دوم بعد از اینکه خریدار اسناد مربوط به کالای مورد نظر خود را به بانک گشاینده ارائه کرد این اسناد در اختیار فروشنده قرار گرفته تا به تولید و ساخت و بسته بندی کالای درخواستی اقدام نماید و مطمئن باشد که کالای درخواستی خریدار دارد و این اطمینان را بانک گشاینده با ارائه اسناد خریدار به وی می دهد.
 • بعد از اینکه کالای درخواستی ساخته شد از طریق بانک گشاینده به خریدار تحویل داده شده و مبلغ آن هم از طریق همان بانک گشاینده به فروشنده پرداخت میشود .
 • در مرحله اخر هم خریدار کالایی را که سفارش داده بود از گمرک کشور خودش و بنادر مربوطه دریافت کرده و اسناد دریافت را امضاء و در اختیار رابط قرار می دهد .

به بیان ساده مراحل گشایش اعتبار اسنادی در همین ۴ مرحله خلاصه شده است توافق برای معامله ، ارسال درخواست تولید کالا به فروشنده ، ساخت کالا و ارسال آن به خریدار و پرداخت وجه و دریافت کالا توسط خریدار اما جزییات دیگری هم در این روند وجود دارد که ممکن است فقط مختص خریدار و یا فروشنده باشد مثلا خریدار باید اجازه واردات و ثبت سفارش را در کشور خود دریافت کند و باید برای بیمه کالای خریداری شده هم از یکی از بیمه های بین المللی استفاده نماید . یکی از کارهایی که باید فروشنده انجام دهد تهیه بارنامه ، سیاهه کالا و گواهی مبداء است و در انتهای کار هم خریدار باید پروانه سبز گمرکی را به بانک ارائه نماید .

استفاده از اعتبار اسنادی چه مزیت هایی برای خریدار و فروشنده و بانک عامل و دولتها دارد ؟

یک چنین معامله ای به دلیل اینکه طرف های مختلفی دارد در نتیجه همه آنها هم از آن ذینفع هستند یعنی هم خریدار و هم فروشنده و هم بانک های رابط و هم دولتها به نسبت مسئولیت خود از آن نفع می برند مثلا این روش معامله برای خریدار این مزیت را دارد که می تواند قبل از پرداخت پول به صورت تقریبا دقیق از مشخصات و نوع کالا و کیفیتی که سفارش داده است مطلع شود و اگر مطابق با سفارشش نبود از پرداخت پول امتناع نماید فروشنده هم می تواند مطمئن شود پول کالایی را که تولید کرده دریافت خواهد کرد چون طرف معامله وی برای پرداخت پول بانک گشایش کننده و عامل است و باید نسبت به پرداخت وجه تولید کننده اقدام کرده و نسبت به تعهد داشته باشد .

بانک ها در این نوع معامله نفع خود را می برند انها برای خدماتی که به خریدار و فروشنده ارائه می دهند کارمزد دریافت می کنند و البته تعهدی هم در قبال کالاهای تقلبی و بی کیفیت نداشته و اسناد کالاها را فقط به لحاظ تئوری و ظاهری بررسی می کنند در نتیجه با ارائه این خدمات و دریافت کارمزد سود خود را دریافت می نمایند و اگر هر کدام از طریفین کارمزد بانک را پرداخت نکنند بانک می تواند از کالای مبادله شده کارمزد خود را بردارد.در نهایت دولت ها با نظارتی که بر ورود و خروج ارز و کالا از کشور دارند می توانند در بحث مالیات ها سهم خود را از یک چنین معاملاتی بردارند .

اعتبار اسنادی چند نوع است ؟

اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی : اعتباری که خریدار داخل کشور خودش برای واردات کالا ایجاد می کند اعتبار اسنادی وارداتی نامیده میشود و این این اعتبار برای شخص خریدار در کشور خود LC صادراتی محسوب میشود .

اعتبار اسنادی مدت دار : این نوع حساب LC مدت دار حداکثر یکساله است و بانک می تواند برای پرداخت وجه به فروشنده تا یکسال از زمان تعیین شده استفاده نماید .

اعتبار اسنادی قابل برگشت : این نوع حساب اسنادی قابل برگشت دارای شرایط خاصی است و عموما مورد وثوق فروشنده نمی باشد چون در این نوع LC خریدار و فروشنده می توانند در شرایط گشایش بدون اطلاع فروشنده تغییر ایجاد کنند و از آنحایی که این تغییرات می تواند به نفع فروشنده نباشد مورد وثوق وی واقع نشده و می تواند وارد آن نشود .

اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت : در این نوع LC خریدار و فروشنده باید قبل از هر نوع تغییر در آن یکدیگر را مطلع کنند و بدون موافقت هر دو امکان ایجاد تغییر در این نوع اعتبار وجود نخواهد داشت و فروشندگان عموما از این نوع بیشتر استقبال می کنند چون معامله انها بیشتر تضمین می کند .

اعتبار اسنادی قابل انتقال : در این نوع LC ذینفعان می توانند اعتبار خود را به اشخاص دیگر منتقل نمایند البته می تواند این انتقال کامل و یا فقط بخشی از اعتبار باشد .

اعتبار اسنادی تایید شده : گشایش اسنادی تایید نشده علاوه بر اینکه بانک گشایش کننده و یا بانک کارگزار باید اسناد را تایید کند بانک مرکزی کشور گشایش کننده هم باید این نوع از LC را تایید نماید تا وجه قانونی و معتبر پیدا نماید .

اعتبار اسنادی ماده قرمز : این نوع گشایش اسنادی شرایط متفاوت تری دارد و فروشنده می تواند برای ارسال کالای خود پیش پرداخت دریافت نماید علت اینکه این نوع LC را ماده قرمز نامگذاری کرده اند این بود که برای بار اول که این قانون مورد تصویب قرار گرفت بانکی که مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت کرد اسناد آن را با خودکار رنگ قرمز مرقوم نمود و از آن پس این نام به وی اعطا گردید .

حساب LC گردان : در این LC بعد از انجام هر معامله دوباره حساب نزد بانک شارژ شده وبرای معامله بعد آماده می شود و در معاملات بعدی دیگر نیاز به افتتاح حساب جدید نخواهد بود .

حساب LC غیر قابل انتقال : در این نوع گشایش امکان انتقال LC  به شخص دیگری وجود نخواهد داشت و در معاملات بین المللی هم مبنا بر غیر قابل انتقال بودن قرار داده میشود مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد در ایران هم همینطور است و برای انتقال حساب تایید بانک مرکزی لازم است .

حساب LC نسیه : در این نوع حساب های LC پرداخت وجه معامله به فروشنده بلافاصله و پس از دریافت کالا انجام نمیشود و فروشنده به خریدار فرصت می دهد بعد فروش کالا پول آن را پرداخت نماید .

نحوه شکل گیری اعتبارات اسنادی و اجرای اعتبار و تسویه در ایران

قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد و بر اساس آن سندی بنام پیش فاکتور از طرف فروشنده برای خریدار صادر می گردد. یکی از پارامترهایی که در قرارداد مطرح می گردد شیوه پرداخت و تسویه می باشد که معمولا به روش اعتبارات اسنادی توافق می گردد.

خریدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش می نماید.
 بر اساس مقررات کشور که بیمه در داخل و به ریال انجام می شود، خریدار بیمه نامه مربوطه را از یکی از شرکتهای بیمه اخذ می نماید.

مراحل و تشریفات تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایران طی می نماید.

خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تکمیل و به همراه بیمه نامه و پیش فاکتور و ثبت سفارش به بانک مربوطه جهت اعتبار مراجعه می نماید.

خریدار نسبت به تامین ریال و در صورت تجویز نسبت به تامین پیش پرداخت و وثایق لازم در بانک اقدام می نماید.

 • بانک بر اساس درخواست خریدار و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به گشایش اعتبار که معمولا به روش تمام تلکس صورت می پذیرد به نفع فروشنده خارجی اقدام می نماید.

 • با پذیرش اعتبار توسط فروشنده یک اعتبار اسنادی شکل گرفته است. باید توجه داشت پذیرش اعتبار با قبول متفاوت است. از این جهت در پذیرش لازم است که شرایط اعتبار مطابق با شرایط قرارداد و مورد توافق باشد.

 • فروشنده بر اساس شرایط اعتبار و قرارداد نسبت به تهیه یا تولید کالا اقدام می نماید.

 •  فروشنده نسبت به تهیه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گردیده مانند بارنامه،سیاهه تجاری، گواهی مبدا و…اقدام می نماید.

 •  پس از حمل کالا اسناد فوق را در مهلت مقرر در اعتبار تسلیم بانک کارگزار می نماید.

 • بانک کارگزار اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت داده و در صورت مطابقت نسبت به پرداخت اعتبار به فرو شنده اقدام می کند. در اعتبارات مدت دار در موعد معین پرداخت صورت می پذیرد.

 • بانک کارگزار اسناد را جهت بانک گشایش کننده ارسال می نماید.

 • بانک گشایش کننده اسناد را پس از تسویه حساب با خریدار از طریق ظهرنویسی جهت ترخیص کالا از گمرک در اختیار خریدار قرار می دهد.

 • خریدار مطابق قوانین گمرکی و به همراه اسناد به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص می نماید.

 • پروانه سبز گمرکی صادره از سوی گمرک توسط خریدار به بانک تسلیم و تعهد ارزی تسویه می گردد.
اعتبارات اسنادی

مزایای روش پرداخت به طریق اعتبارات اسنادی

۱- فواید از نظر خریدار:

در اعتبارات اسنادی پردا خت وجه کالا به فروشنده تنها در قبال تسلیم اسناد امکان پذیر است و این اسناد به شیوه ای طرح ریزی شده است که خریدار تا حدی مطمئن می گردد که کالا مطابق خواست و شرایط ولی تحویل متصدی حمل و نقل شده است تا زمانیکه این اسناد به صورت کامل و منطبق با شرایط اعتبار تنظیم و تسلیم بانک نگردد. بانک از پرداخت وجه اعتبار به فروشنده خودداری می نماید. از طرف دیگر فرض و بنای این تاسیس حقوقی بر ارائه تسهیلات بانکی و یا مشارکت بانکهاست و از این طریق خریدار می تواند با واریز پیش پرداخت اقدام به گشایش اعتبار نموده و پس از تسلیم اسناد توسط بانک به وی بقیه وجه کالا را بپردازد و در اعتبارات یوزانس مهلت کافی تا سررسید مربوطه جهت تسویه حساب را دارد که معمولا با فروش کالا باقیمانده وجه را به بانک می پردازد.

۲- فوایداز نظر فروشنده:

 از آنجایی که اعتبارات اسنادی فی نفسه و یا در صورت غیر قابل برگشت بودن، تعهد قطعی یک بانک در برابر فروشنده جهت پرداخت وجه اعتبار است و بانک مسئولیت پرداخت وجه کالا را به فروشنده در قبال ارائه اسناد دارد، فروشنده به اتکا این تعهد و طرفیت وی با بانک به روش اعتبار اسنادی اتکا خواهد داشت و مطمئن می گردد با تسلیم اسناد معین شده در اعتبار وجه به وی پرداخت می گردد، بویژه در اعتبارات اسنادی تایید شده که بانک دیگری هم این پرداخت را تضمین می نماید، بهترین روش برای فروشنده جهت تسویه خواهد بود.

۳- فواید از نظر بانکهای عامل:

اعتبارات اسنادی از جهات مختلفی به سود بانکهای عامل می باشد. بانکها در ازاء خدمات خود در اعتبارات اسنادی کارمزد دریافت نموده همچنین در مواردی نیز در امر سرمایه گذاری و سود مشارکت می نماید. در اعتبارات اسنادی فرض بر ارائه تسهیلات بانکی بوده و مطابق ظاهر، بانکها مالک کالا می باشند و در صورت عدم تسویه بانکی خریدار بانکها می توانند مطالبات خود را از فروش کالا اخذ نماینداز طرف دیگر مطابق مقررات I.C.C نشریه ۶۰۰، بانکها هیچگونه مسئولیتی را در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالا و یا اسناد تقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانکها به بررسی اسناد از حیث ظاهری و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حداقل مسئولیت در اعتبارات اسنادی برای بانکهای عامل فرض شده است.

۴- فواید از نظر دولتها:

به گزارش عصربانک، نظارت دقیق بر خروج ارز از کشور وسیاست گذاری در امور تجارت خارجی و مصرف ارز با ضمانت اجرا و ابزار بانکهای عامل انجام می پذیرد. اجرای دستورالعملهای ارزی و بانکی با استفاده از تاسیس بانکی انجام می پذیرد و بدین طریق دولتهای ذینفع با روش اعتبار اسنادی و تمرکز این امر در بانکها بر نحوه اجرا و مصرف صحیح ارز نظارت کافی خواهند داشت.

حسابداری اعتبارات اسنادی

حسابهای مورد نیاز در اعتبارات اسنادی:

در سطح کل حسابی با عنوان اعتبارات اسنادی ایجاد میکنیم

در سطح معین عنوان هزینه ای مرتبط با اعتبارات اسنادی را ایجاد میکنیم دار در صورت لزوم از هرکدام استفاده شود. شامل:

 • سپرده ثبت سفارش
 • پیش پرداخت اعتبارات اسنادی
 • هزینه کارمزد گشایش اعتبار
 • هزینه کارمزد فروش ارز
 • هزینه کارمزد تغییر شرایط
 • هزینه کارمزد فروش ارز در زمان ظهر نویسی
 • کارمزد ظهر نویسی اسناد
 • هزینه ارسال Swift
 • هزینه تمبر مالیاتی
 • کارمزد ثبت سفارش
 • حق بیمه باربری
 • هزینه حقوق ورودی گمرکی
 • هزینه انبار داری
 • هزینه تخلیه و بارگیری
 • هزینه تعیین تعرفه و آزمایشگاه
 • هزینه خدمات ویژه
 • و…

در سطح تفصیلی عنوان و کد اعتبارات اسنادی را مشخص میکنیم.

اگر سیستم حسابداری شما دارای تفصیلی چند سطحی میباشد میتوانید یک سطح را هم به سفارشات داخلی و خارجی تخصیص دهید.

ثبت های حسابداری اعتبارات اسنادی در دفاتر گشایش کننده:

هزینه های ثبت سفارش و کارمزد آن

عنوان معین           عنوان تفصیلی       مبلغ بدهکار          مبلغ بستانکار

هزینه ثبت سفارش  شماره اعتبار اسنادی             ***       

هزینه کارمزد        شماره اعتبار اسنادی             ***       

بانک       نام بانک              ***

بابت پرداخت پیش پرداخت اعتبار

پیش پرداخت اعتبار اسنادی    شماره اعتبار اسنادی     ***       

بستانکاران تجاری  بانک گشایش کننده             ***

بستانکاران تجاری  بانک گشایش کنند   ***       

جاری شرکا     نام فرد پرداخت کننده                         ***

بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

حقوق و عوارض کمرکی      شماره اعتبار اسنادی          ***       

مالیات بر ارزش افزوده        اداره امور مالیاتی    ***       

بانک / جاری شرکا نام بانک / نام فرد پرداخت کننده                       ***

بابت پرداخت سایر هزینه ها

هزینه حمل           شماره اعتبار اسنادی             ***       

هزینه ترخیص       شماره اعتبار اسنادی            ***       

هزینه کشتیرانی     شماره اعتبار اسنادی             ***       

هزینه استاندارد      شماره اعتبار اسنادی            ***       

هزینه بازرسی       شماره اعتبار اسنادی             ***       

بانک/ جاری شرکا  نام بانک / نام فرد پرداخت کننده                       ***

بابت پرداخت مبلغ اصلی پروفرما به فروشند پس از تایید خریدار

مبلغ اعتبار(بهای پروفرما)     شماره اعتبار اسنادی            ***       

پیش پرداخت اعتبار اسنادی    اداره امور مالیاتی               ***

جاری شرکا -بابت ده درصد دوم توسط شرکت     نام بانک / نام فرد پرداخت کننده                      ***

بستانکاران تجاری  نام بانک گشایش کننده                       ***

پس از تحویل کالا و بستن عملیات اعتبار اسنادی

موجودی کالا- جمع هزینه های اعتبار اسنادی       —        ***       

هزینه های اعتبار اسنادی      شماره اعتبار اسنادی                         ***

https://www.instagram.com/armanmohasebat/