سپتامبر 23, 2019

سمینار صفر تا صد مالیات

با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییرات ایجاد شده در نحوه افشا صورتهای مالی و اهمیت امر آموزش در این خصوص، برای اولین بار در استان هرمزگان سمینار تخصصی با محوریت قوانین مالیاتی در مهرماه با حضور […]
ژوئن 14, 2019

کمک حسابدار شوید!

ژوئن 14, 2019

حسابدار شوید!

ژوئن 14, 2019

مدیرمالی شوید!