2019-09-23

سمینار صفر تا صد مالیات

با توجه به اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییرات ایجاد شده در نحوه افشا صورتهای مالی و اهمیت امر آموزش در این خصوص، برای اولین بار در استان هرمزگان سمینار تخصصی با محوریت قوانین مالیاتی در مهرماه با حضور […]
2019-06-14

کمک حسابدار شوید!

2019-06-14

حسابدار شوید!

2019-06-14

مدیرمالی شوید!