2019-08-27

ارزش معاملاتی

ارزش معاملاتی ، مبنای تعیین مالیات نقل‌وانتقال املاک نقل‌وانتقال املاک، موضوعی است که سازمان امور مالیاتی و کارکنان آن به‌صورت روزانه و پیوسته با آن سروکار داشته و می‌بایست نسبت به تعیین مالیات آن اقدام نمایند. بر اساس ماده ۵۹ […]
2019-08-06

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ ارزش افزوده در اصطلاح لغوی به افزایش ارزش یک محصول از ابتدای تولید تا مرحله‌ی تکمیل آن گفته می‌شود. مثلاً شما یک میز چوبی را در نظر بگیرید؛ این میز از ابتدا یک میز نبوده […]
2019-08-04

مالیات بر درآمد حقوق

مواد ۸۲ تا ۸۶ قانون مالیات های مستقیم یکی از نقش‌های اصلی مالیات بر درآمد تأمین هزینه‌های دولت است. مالیات حقوق از عناصر مهم تشکیل‌دهنده مالیات بر درآمد است و از نظر حجم عملیات اهـمیت بسزایی دارد. از آنجا که […]