مؤدیان مالیاتی چگونه صندوق فروش نصب کنند؟

فراخوان گروه‌های مختلف صنوف و حرف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد. پیش از این نیز پزشکان مشمول این فراخوان شده بودند. به گفته امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، طی چند روز گذشته تنها ۲۰ درصد از جامعه پزشکی اقدام به ثبت و نصب کارتخوان‌های مورد تایید این سازمان کرده‌اند. پارسا گفته بود ثبت اطلاعات در سایت مربوطه حدود ۱۵ دقیقه زمان می‌برد. در حال حاضر راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی تهیه شده و مودیان مشمول این فراخوان می‌توانند با مرور و یادگیری آن اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند. مسئولان سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورتی که بتوان زنجیره‌ کاملی از اطلاعات فروش کالا و خدمات رو به صورت متمرکز و جامع در اختیار گرفت می‌توان با فرار مالیاتی مبارزه کرد و اقدام کنونی برای نصب کارتخوان یا صندوق فروش در این راستا قلمداد می‌شود. براین اساس مودیان مشمول فراخوان ابتدا باید به سامانه  www.tax.gov.ir وارد شده و در سامانه کد اقتصادی ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ثبت شده توسط مودی در فرم‌های ثبت نام و دریافت وضعیت «۴۵» از طرف سازمان امور مالیاتی،‌مودی‌ می‌تواند اطلاعات مربوط به مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی مورد بهره‌ برداری در محل کسب خود را از طریق سامانه فوق الذکر و انتخاب گزینه مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی را وارد کند.

نوع مشمولیت چیست؟
مودی در این فرم نوع مشمولیت خود را با توجه به فراخوان‌های مربوط به صندوق فروش تعیین و در لیست مورد نظر انتخاب می‌نماید. مشمولین خدمات درمانی، مشمول بندی تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ می‌باشند.
تاریخ مشمولیت چیست؟
تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نموده‌اند از تاریخ شروع فعالیت آن‌ها می‌باشد که مودی باید در فیلد مربوطه تعیین نماید.
شماره سریال صندوق چیست؟
شماره سریال صندوق همان شماره سریال کارتخوان می‌باشد که توسط شرکت‌های تأمین کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) را از سازمان مالیاتی کشور دریافت نموده‌اند برای هر دستگاه به صورت منحصر به فرد تخصیص داده شده است و در هنگام دریافت پایانه فروشگاهی (کارتخوان) در اختیار مودی قرار می‌گیرد.
مدل دستگاه چیست؟
مدل دستگاه کارتخوان که توسط شرکت ارائه شده (شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت) اعلام می‌شود.
سریال حافظه مالیاتی چیست؟
شماره سریال حافظه مالیاتی توسط شرکت‌های تأمین کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) را از سازمان مالیاتی کشور دریافت نموده‌اند برای هر حافظه به صورت منحصر به فرد تخصیص داده می‌شود و در هنگام ارائه آن را در اختیار مودی قرار می‌دهند.
تاریخ شروع بهره برداری چه زمانی می‌باشد؟
دریافت شناسه حافظه مالیاتی از طریق پیامک سازمان و استفاده از دستگاه کارتخوان می‌باشد. این قلم اطلاعاتی پس از راه اندازی کارتخوان در سامانه ثبت می‌شود.
وضعیت سامانه و تاریخ آن به چه معناست؟
این امکان برای مودی در نظر گرفته شده است که در صورت تعطیلی موقت و یا دائم بنگاه اقتصادی قابلیت اعلام و غیرفعال شدن موقت یا دائم پایانه فروشگاهی (کارتخوان) و حافظه مالیاتی خود را در سامانه داشته باشد.
مودی چگونه می‌تواند شناسه حافظه را دریافت نماید؟
پس از تکمیل ثبت نام و تأیید مشخصات ثبت شده توسط مودی، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور بصورت پیامک برای مودی ارسال می‌گردد.
آیا مودی می‌تواند بدون دریافت شناسه حافظه از سازمان مالیاتی صورتحساب صادر نماید؟
خیر، مودی بدون دریافت شناسه حافظه از سازمان مالیاتی نمی‌تواند صورتحساب صادر نماید.
آیا می‌توانیم چند کارتخوان شرکت‌های مختلف ارائه کننده خدمات پرداخت را در یک مکان استفاده کرد؟
بله امکان استفاده از چند کارتخوان از شرکتهای مختلف ارائه کننده خدمات پرداخت در یک مکان وجود دارد.
آیا می‌توانیم یک کارتخوان را برای چند محل فعالیت استفاده کرد؟
خیر، یک کارتخوان فقط می‌تواند برای یک مکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آیا می‌توانیم یک حافظه را برای چند محل فعالیت استفاده کرد؟
خیر، یک حافظه فقط می‌تواند برای یک مکان مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت انتقال پایانه فروشگاهی (کارتخوان) از یک محل فعالیت به محل فعالیت دیگر مودی باید چه اقدامی انجام دهد؟
ابتدا باید در این سامانه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) قبلی را غیر فعال نماید سپس بعد از تأیید و غیر فعال شدن توسط سازمان مودی می‌تواند اطلاعات پایانه فروشگاهی (کارتخوان) جدید را وارد نماید و فرآیند ثبت پایانه فروشگاهی (کارتخوان) را از اول شروع نماید.
آیا امکان ثبت مشخصات تمام دستگاههای کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی در سامانه ثبت نام وجود دارد؟
تنها کارتخوان‌هایی که استانداردهای پایانه فروشگاهی را دارا باشند، قابلیت ثبت نام را خواهند داشت. استانداردها به صورت سیستمی کنترل می‌شوند. اگر امکان ثبت دستگاه کارتخوانی در سامانه وجود ندارد، به این مفهوم است که این دستگاه به علت عدم رعایت استانداردهای سامانه صندوق فروش فاقد تأییدیه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
در حالت فوق تکلیف مشمولین چیست؟
مشمولین محترم می‌بایستی در اسرع وقت برای رفع مشکل به بانک مربوط یا شرکت ارائه کننده دستگاه کارتخوان خود مراجعه نمایند.